Læring og udvikling i tiden...

 

 

 

Lektorkompagniet.dk er et nystartet konsulentfirma, der arbejder med pædagogisk udvikling i tidssvarende rammer. Medarbejderne er erfarne forskere, uddviklere, projektledere, undervisere, oplægsholdere og forfattere, som dækker en bred vifte af fagligheder og ekspertiser. 
 

Lektorkompagniet.dk stiller disse til rådighed for både mindre udviklingsprojekter såvel som større  kommunale satsninger og nationale indsatsinitiativer. Lektorkompagniet.dk's bistand kan have karakter af projektinitiering og ledelse, undervisning og læring, prganisations-undersøgelser, lokalisering og kortlægning af udviklings-potentialer, mål- og rammesætning, etablering af handle- og strategi-planer, foredrag, workshops og professionel konsulentvirksomhed. 

 

De fleste organisationer, store som små ser sig selv i et udviklingsperspektiv, men er ofte i usikre på hvorfor dyre satsninger og projekter af innovativ karakter ikke får den tilsigtede effekt. En af grundene er ofte at udviklingsprojekterne ikke tager udgangspunkt i den kulturforståelse, enhver organisation bevidst som ubevidst har etableret og handler efter. Lektorkompagniet.dk's medarbejdere har årelang erfaring i at lokalisere og kortlægge organisationskulturelle udgangspunkter som  startklodser for udviklingsprojekter og -forløb, der skaber synlig og blivende effekt samtidig med at de realiserer nye organisatoriske potentialer og perspektiver. 

 

Medarbejdernes meget forskellige uddannelsesbaggrunde og faglige spids-kompetencer spænder vidt og kan dynamisk sammensættes og tilpasses ethvert pædagogisk udviklingsprojekt i forhold til indhold og målsætning. I erkendelse af at al udvikling kvalitativt sker i deltagernes hoveder, kan medarbejderne på lektorkompagniet.dk sammensætte faglige teams, som ud fra kvalitative perspektiver kan etablere udviklingsprojekter, der tilfredsstiller eksisterende videnspotentialer og skaber nye. Til alle teamopgaver knyttes en "tovholder" så kunden altid får en sikker og enstrenget forbindelse til lektorkompagniet.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektorkompagniet.dk

 

...samarbejder med Center for Digital Forvaltning

 

...samarbejder med communicate2innovate

 

...samarbejder nu med Dagtilbud Husum / København

 

...samarbejder nu med Skive kommune

 

...samarbejder med Infoba.dk

 

...samarbejder med CeSoB

 

 

Kontakt info@lektorkompagniet.dk

 

 

Lektorkompagniet.dk © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

 NEWS